Logo
Go Right
جست و جو
کلک آزادگان فروشگاه جشن کتاب دوره‌های آموزشی پدیدآورندگان صنعت نشر
Go left
پیوستن
حریم خصوصی

شما با استفاده از خدمات این وب‌سایت موافقت خود را با سیاست‌های صیانت از حریم شخصی کاربران که توسط ما برای حفاظت از اطلاعات شخصی شما در نظر گرفته شده است، اعلام می‌دارید:

۱- کلک آزادگان نسبت به اطلاعات شخصی شما که در اینترنت داده می‌شود حساس می‌باشد. ما بر این باوریم که برای شما مهم است بدانید چگونه با اطلاعاتی که از طریق اینترنت برای ما ارسال می‌کنید عمل خواهیم کرد. هنگامی که این اطلاعات از طریق اطلاعات کاربر به صورت الکترونیکی جمع آوری می‌شود کلک آزادگان نهایت تلاش خود را جهت هر چه دقیق‌تر فراهم کردن امنیت با روش‌هایی که در زیر توضیح داده شده است انجام می‌دهد.

۲- به طور کلی شما به عنوان یک بازدید کنندۀ سایت قادر به بازدید از مطالب صفحات وب‌سایت کلک آزادگان در سراسر دنیا خواهید بود بدون این که از شما پرسیده شود که چه کسی هستید و یا این که هر گونه اطلاعاتی در مورد خودتان بدهید. به هنگام بازدید شما از وب‌سایت، اطلاعات، بدون نام، جمع آوری می‌شود و فقط به منظور اندازه‌گیری تعداد بازدیدها ، میزان زمان گذرانده شده روی سایت ، تعداد صفحه‌های دیده شده و غیره می‌باشد. کلک آزادگان از این اطلاعات صرفاً به منظور بهبود قابلیت‌های ع