آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 0
رای: 0
آرا کاربران
0.00
بازدید: 223
رای: 0
پنجمین پیمان (شنیداری)
راهنمای کاربردی تسلط بر خود
0
223
0 تومان
شرح و توضیحات

ساختار کتاب: «پنجمین پیمان»، بخش‌های «آشنایی با نویسندگان»، «تلتک‌ها»، «پیش‌گفتار»، دو بخش، سیزده فصل و «سخن پایانی» را در بر می‌گیرد.

شیوۀ نگارش: دُن میگل روییز با همکاری پسرش، مفاهیم عمیقی را در قالبی ساده در اختیار شنونده قرار می‌دهد. او در این کتاب نیز همانند کتاب‌های دیگر خود، دانش امروزی و خرد باستانی تلتک‌ها را با هم می‌آمیزد. در بخش آشنایی با نویسندگان، به طور مختصر با دُن میگل روییز و پسرش که از خردسالی شاگرد پدربزرگ شمن، مادربزرگ شفاگر و مادر و پدرش بود، آشنا می‌شویم. پس از مروری کوتاه بر تاریخچه و اهمیت تلتک‌ها، با نویسندگان همراه می‌شویم تا علت اصلی نگاشته شدن این کتاب ارزشمند را دریابیم: دُن میگل چهار پیمان پیشین را معجزه‌ای یاریگر برای بازگشت به خویشتن اصیل انسان می‌داند و بر این باور است که با تمرین این چهار پیمان ساده می‌توانید خود واقعی‌تان باشید، نه آن کسی که تظاهر می‌کنید. او هدیۀ ارزشمند این نگاشته را پنجمین پیمان می‌داند و بیان می‌دارد پیمان پنجم «هر چند از کلام ساخته شده، اما معنای آن از کلام فراتر می‌رود» و ادامه می‌دهد که با فهم کامل پنجمین پیمان به پذیرش کامل خودتان، آن گونه که هستید و پذیرش دیگران، همان گونه که هستند، دست می‌یابید که پاداش آن، شادی همیشگی‌ست. نویسندگان، کتاب را در دو بخش اصلی نگاشته‌اند که بخش نخست، در واقع مقدمه‌ای سودمند برای بخش دوم کتاب است. در بخش نخست، پس از بازتعریف مفاهیم انسان، آگاهی، دانش، اهلی شدن و کمال، چهار پیمانی که در کتاب‌های «چهار پیمان» شرح داده شده‌اند و در کتاب «راهنمای چهار پیمان» بسط یافته‌اند و مطالب کاربردی آن‌ها را به شنونده یادآور می‌شوند. بخش دوم کتاب با پیمان پنجم آغاز می‌شود؛ پیمانی که اصلی‌ترین موهبت این اثر پرارزش است. سپس نویسندگان با خردی که از آموزه‌های تلتک‌ها وام گرفته‌اند، رؤیاهای توجه انسان را دسته‌بندی می‌کنند و در پایان، راه رسیدن به خویشتن اصیل، آزاد بودن و عشق را به شنونده نشان می‌دهند.

شمایی از کتاب: نویسندگان این اثر کاربردی، هشیارانه کتاب را با تعریف و بازنمایی نمادها و اهلی شدن انسان آغاز می‌کنند و بیان می‌دارند که آدمی با ضمیری پاک و پذیرا دیده به جهان می‌گشاید، در جریان رشد، نمادها را می‌آموزد و روح پاک و معصومش هر آنچه را مادر و پدر به عنوان نخستین پرورش‌دهندگان و بعدها آموزگاران و اطرافیان به او می‌گویند، باور می‌کند. در جریان رشد، نمادها با القای باورهایی به ذهن، توافق‌هایی پنهان را در ذهن انسان شکل می‌دهند و باوری را به او تحمیل می‌کنند که موجب می‌شود خود را در جریان اهلی شدن، مورد قضاوت قرار دهد و دگرگون کند. در این فرایند، انسان گرایش‌های طبیعی خود را از دست می‌دهد، چرا که توافق‌های پنهان، او را به این باور رسانده‌اند که باید بیرون از خود به دنبال واقعیت و شادی حقیقی بگردد. سپس نویسندگان توضیح می‌دهند که نمادها ساختۀ بشر هستند و فقط تا اندازه‌ای، از حقیقت برخوردارند که انسان‌ها در بارۀ آن‌ها توافق کرده‌اند. همۀ انسان‌ها برای درک حقیقت برنامه‌ریزی شده‌اند و برای ابراز حقیقت نیازمند زمان هستند و ابراز این حقیقت، هنر اصلی انسان است. آن‌ها نمادها را تفسیر آدمی از حقیقت می‌دانند که در واقع فقط می‌توانند حقیقتی نسبی را از جهان به انسان دهند، اما برای درک حقیقت باید آگاه بود؛ آگاهی درهای امکان را به روی آدمی می‌گشاید تا او هنرمند واقعی زندگی خود شود. سپس پدیدآورندگان سه مهارت هنرمند را چنین برمی‌شمارند: مهارت در آگاهی، مهارت در دگرگونی و مهارت در عشق. پس از بیان این مفاهیم، دُن میگل و دُن خوزه چهار پیمان پیشین را با نگاه و بیانی نو مرور می‌کنند: «کلام خود را پاک کنید، هیچ چیزی را به خود نگیرید، فرضیه‌بافی نکنید و همیشه نهایت کوشش خود را بکنید.» آن‌ها معتقدند که با درک این چهار پیمان شگفت‌انگیز و تمرین و کاربرد مداوم آن‌ها در زندگی، راه برای پیام خردمندانۀ دیگری باز می‌شود که معجزه‌ای شگفت‌انگیز را به دنبال دارد؛ این پیام به نیروی سحرآمیز شک کردن می‌پردازد. در واقع بخش نخست این کتاب، زمینه‌ساز فهم این پیمان بنیادین یا پیمان پنجم است: «شکاک باشید، اما گوش دادن را بیاموزید» که این پیمان به انسان کمک می‌کند تا به حقیقت واقعی دست یابد. دُن میگل و دُن خوزه در ادامه توضیح می‌دهند که انسان‌ها در جریان اهلی شدن، معصومیت خود را از دست می‌دهند و در نتیجه، همواره به دنبال گم‌شدۀ خود هستند که این جست و جو در نهایت به آگاهی می‌انجامد و این آگاهی موجب می‌شود آدمی مسؤولیت تکامل و انتخاب‌های خود را بپذیرد. نویسندگان بر این باورند که به دنبال این آگاهی، فرایند کند اما نیرومند «اهلی‌زدایی» آغاز می‌شود؛ انسان باور خود را از نمادها بازپس می‌گیرد و در نتیجه، نیروی آن باورها به سوی او بازمی‌گردد و به مرور نیرومندتر می‌شود. سپس پدیدآورندگان رؤیاهای سه توجه قربانی، جنگجو و استاد را برای شنونده بازگو می‌کنند. رؤیای نخستین توجه که آن را رؤیای معمولی بشر یا رؤیای قربانی می‌خوانیم، رؤیایی‌ست که انسان با استفاده از توجه خود برای نخستین بار می‌آفریند و از آنجا که انسان قربانی نمادهایی که آفریده، صداهای درون سرش، خرافات و تفسیرهای نادرست از دانش است، بیش‌تر مردم در این رؤیا قرار دارند. رؤیای دومین توجه، رؤیای جنگجویان است، چرا که انسان علیه دروغ‌های دانش خود سر به شورش برمی‌دارد. در این رؤیا شک کردن آغاز می‌شود: «شاید هر آنچه آموخته‌ام، حقیقت نباشد.» جنگجو باورهای خود را به چالش می‌کشاند و تلاش می‌کند اصالت خود را بیابد که یکپارچگی خویشتن یا تمامیت آن کسی‌ست که هست. رؤیای دومین توجه با آخرین قضاوت پایان می‌پذیرد؛ یعنی روزی که انسان خود و دیگران را آن گونه که هست و هستند، می‌پذیرد. روز آخرین قضاوت، روزی‌ست که جنگ درون سر انسان پایان گرفته و رؤیای سومین توجه آغاز می‌شود. این رؤیا مخصوص استادان یا همان جنگجویان پیشین است که در جنگ شخصی خود پیروز شده‌اند و در آرامش به سر می‌برند. رؤیای استادان، رؤیای حقیقت است؛ رؤیای احترام و سرشار از عشق و لذت. این رؤیا، میدان بازی زندگی‌ست که فقط آگاهی می‌تواند ما را به آنجا ببرد. نویسندگان گام بعدی را دیدن حقیقت اعلام می‌کنند؛ دیدن آن کسی که انسان هست و می‌افزایند که فقط پس از آن که انسان بتواند حقیقت را ببیند، آزاد است و نمادها دیگر جهان او را اداره نمی‌کنند و انسان آن گونه که هست و می‌خواهد، زندگی می‌کند. در پایان، نویسندگان از زبان تلتک‌ها سه شیوۀ پیام‌رسانی یا سه زبان را در دنیای انسان‌ها معرفی می‌کنند: زبان غیبت کردن (زبانی که همۀ مردم با آن سخن می‌گویند و همان زبان قربانی، یعنی زبان بی‌عدالتی و تنبیه است)، زبان جنگجویان (که بنا بر آگاهی شخص، گاهی حقیقت و گاهی دروغ را ابراز می‌کند) و زبان حقیقت (که منحصر به فرد است، زیرا زبان استاد رؤیاست، هنرمندی که در رؤیا به استادی رسیده است). نویسندگان، ماهرانه با این خبر که تولد انسان، معجزه‌ای بزرگ و پیامی‌ست که با به دنیا آمدن به جهان می‌دهد، کلام خود را به پایان می‌رسانند. انسان آن پیام است و باید بکوشد با آگاهی انتخاب کند که پیامی متفاوت و منحصر به فرد به جهان دهد و بازتاب بهتری از زندگی شود. این کتاب دعوتی برای اصیل و آزاد بودن و دست‌یابی به خویشتن واقعی‌ست و خویشتن واقعی، اصیل بودن، لذت بردن از زندگی و عشق بودن است.

کاربرد کتاب: خواندن این کتاب برای همۀ آن‌هایی که در پی شناخت خویشتن حقیقی خود و دست‌یابی به دگرگونی‌های بنیادین در زندگی هستند، بسیار سودمند است. همچنین این کتاب برای روان‌کاوان، روان‌شناسان، آموزگاران و همۀ کسانی که دغدغۀ رشد، آموزش و پرورش خود و دیگران را در سر دارند، مفید است. افزون بر این، همۀ آدم‌هایی که می‌خواهند روابط شخصی خود را با خانواده، همسر، دوستان، فرزندان، والدین و اطرافیانشان بهبود بخشند، می‌توانند رهنمون‌های این کتاب را به کار گیرند و با بهره‌گیری از نیروی شک کردن، اطمینان حقیقی و آرامش راستین را به زندگی خود بیاورند.

روش شنیدن: با توجه به شیوۀ نگارش کتاب «پنجمین پیمان»، می‌توان این اثر را هم پیش از دو کتاب «چهار پیمان» و «راهنمای چهار پیمان» شنید، هم پس از شنیدن آن‌ها. با این که به نظر می‌رسد این اثر مکمل رهنمودهای دو کتاب پیشین روییز است، اما همان طور که دُن میگل در آغاز کتاب بدان اشاره می‌کند این پیمان همعرض چهار پیمان پیشین است و سال‌ها پیش این آموزه‌ها را به نوآموزان خود آموزش داده است. بهتر است «پنجمین پیمان» را به همراه دوستی آگاه یا گروهی از یاران همراه شنید تا بتوان این پنج پیمان سودمند را به بهترین شکل درونی کرد و بهترین شیوه برای درونی کردن آن، به کار بستن آموزه‌های آن در زندگی روزمره همراه با مطالعۀ کتاب است. یکی دیگر از راه‌های استفادۀ مداوم از خرد پنج پیمان، یادداشت کردن و قرار دادن آن‌ها در خانه و محل کار پیش چشم خود است تا خواننده با در دست گرفتن مهار فکر گریزپا، به عادت‌های ناپسند پیشین خود بازنگردد و با درک پیام واقعی کلام، شادی را همنشین همیشگی خود کند.

دنیای پرمشغلهٔ امروز، شتاب زندگی و مسایل اقصادی، بسیاری از ما را از خواندن و لذت مطالعه دور کرده است. خوشبختانه فناوری‌های به روز راهی برای حل این مشکل یافته که محصولات شنیداری کلک آزادگان از آن بهره گرفته است. کتاب شنیداری «پنجمین پیمان» پنجمین کتاب شنیداری کلک آزادگان است که از شهریورماه سال ۱۴۰۰ در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. این کتاب شنیداری از ویژگی‌هایی منحصر به فرد برخوردار است که برخی از آن‌ها عبارتند از الف) خوانش درست واژه‌ها و جمله‌ها مطابق کتاب نوشتاری، ب) لحن صحیح، بدون القای معنا یا برداشت خاص به مخاطب، پ) صدابرداری حرفه‌ای و کیفیت مطلوب و ت) بسته‌بندی ویژه و منحصر به فرد.

فارسی
فارسی .
 زبان
شابک
9786007996386
۵ ساعت و ۵۸ دقیقه
۵ ساعت و ۵۸ دقیقه .
 زمان
The Fifth Agreement: A Practical Guide to Self-Mastery
The Fifth Agreement: A Practical Guide to Self-Mastery .
 عنوان به زبان انگلیسی
نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۴
کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۵۱۱
تلفن: ۶۶۹۵۲۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۰۲۰
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ کلک آزادگان است.
برخاسته از وی‌آی‌تی پیش‌ویرایش هلیوم ۱.۹.۲