کتابخانهٔ بینیکیکتابخانهٔ بینیکیایالات متحده، نیو هیون، تأسیس ۱۹۶۳ میلادی
کتابخانهٔ مارچانا (سن مارکو)کتابخانهٔ مارچانا (سن مارکو)ایتالیا، ونیز، تأسیس ۱۴۶۸ میلادی
کتابخانهٔ عمومی بوستنکتابخانهٔ عمومی بوستنایالات متحده، بوستن، تأسیس ۱۸۴۸ میلادی
کتابخانهٔ کنگرهکتابخانهٔ کنگرهکانادا، اتاوا، تأسیس ۱۸۷۶ میلادی
کتابخانهٔ ملی بلاروسکتابخانهٔ ملی بلاروسبلاروس، مینسک، تأسیس ۲۰۰۶
کتابخانۀ دانشگاه کویمبراکتابخانۀ دانشگاه کویمبراپرتغال، کویمبرا، تأسیس ۱۵۳۷ میلادی
کتابخانهٔ خصوصی جی واکرکتابخانهٔ خصوصی جی واکرایالات متحده، کانتیکات، تأسیس ۲۰۰۲ میلادی
کتابخانۀ صومعۀ بندیکتینکتابخانۀ صومعۀ بندیکتیناتریش، ادمونت، تأسیس ۱۷۷۶ میلادی
کتابخانۀ تامس فیشرکتابخانۀ تامس فیشرکانادا، تورانتو، تأسیس ۱۹۷۲ میلادی
کتابخانۀ موزﮤ رایکسکتابخانۀ موزﮤ رایکسهلند، آمستردام، تأسیس ۱۸۸۵ میلادی
کتابخانۀ عمومی استکهلمکتابخانۀ عمومی استکهلمسوئد، استکهلم، تأسیس ۱۹۲۸ میلادی
کتابخانۀ هرزوگ آگوستکتابخانۀ هرزوگ آگوستآلمان، وُلفنبوتل، تأسیس ۱۵۷۲ میلادی
کتابخانۀ پژوهشی جرج پیبادیکتابخانۀ پژوهشی جرج پیبادیایالات متحده، بالتیمور، تأسیس ۱۸۷۸ میلادی
کتابخانۀ صومعۀ ویبلینگنکتابخانۀ صومعۀ ویبلینگنآلمان، ویبلینگن، تأسیس ۱۰۹۳ میلادی
کتابخانۀ شاتو دِ شانتیکتابخانۀ شاتو دِ شانتیفرانسه، شانتی، تأسیس ۱۸۸۲ میلادی
کتابخانۀ ایالتی ویکتوریاکتابخانۀ ایالتی ویکتوریااسترالیا، ملبورن، تأسیس ۱۸۵۴ میلادی
کتابخانۀ عمومی سالت لیک سیتیکتابخانۀ عمومی سالت لیک سیتیایالات متحده، سالت لیک سیتی، تأسیس ۲۰۰۳ میلادی
کتابخانۀ سلطنتی دانمارککتابخانۀ سلطنتی دانمارکدانمارک، کپنهاگ، تأسیس ۱۶۴۸ میلادی
کتابخانۀ کالج ترینیتیکتابخانۀ کالج ترینیتیایرلند، دوبلین، تأسیس ۱۵۹۲ میلادی
کتابخانۀ ملی سوئدکتابخانۀ ملی سوئدسوئد، استکهلم، تأسیس ۱۶۶۱ میلادی
کتابخانۀ ملی اتریشکتابخانۀ ملی اتریشاتریش، وین، تأسیس ۱۳۶۸ میلادی
کتابخانۀ صومعهٔ سنت گالکتابخانۀ صومعهٔ سنت گالسوییس، سنت گالن، تأسیس قرن نهم میلادی
کتابخانۀ مرکزی سیاتلکتابخانۀ مرکزی سیاتلایالات متحده، سیاتل، تأسیس ۲۰۰۴ میلادی
کتابخانهٔ عمومی نیو یورککتابخانهٔ عمومی نیو یورکایالات متحده، نیو یورک، تأسیس ۱۸۹۵ میلادی
24 نتیجه