کالبدشکافیکالبدشکافیمعادل فارسی «تشریح»
پیش‌پرداختپیش‌پرداختمعادل فارسی «بیعانه»
2 نتیجه