خانم‌های برازنده

چگونه همانی باشیم که می‌خواهیم

خانم‌های برازنده
10,000 ریال
نویسنده: موری آکسمن بازگردان: انسی شیرازی ویراستار: طلیعه‌سادات کمالی
عنوان به زبان انگلیسی: Ellegant Ladies نوع جلد: نرم تعداد صفحات: ۶۴ صفحه نوبت چاپ: یکم قطع: جیبی (۱۰.۵×۱۴.۵) زبان: فارسی
نویسنده کوشیده است به ساده‌ترین بیان و کلامی موجز، نکاتی را به خانم‌ها یادآوری کند تا آن‌ها را در بهره‌گیری از تمامی توانایی‌هایشان برای حضوری مفید و ثمربخش در عرصه‌های گوناگون زندگی و جامعه، یاری رساند.
8808 بازدید
آسودگی خیالآسودگی خیالچگونه بر فشارهای روحی چیره شویم و به آرامش برسیم10,000 ریال
سازگاری آگاهانهسازگاری آگاهانهچگونه با انسان‌های ناسازگار به راحتی زندگی کنیم10,000 ریال
زندگی هماهنگزندگی هماهنگچگونه ساز زندگی را خوش آهنگ کنیم10,000 ریال
شناخت دیگرانشناخت دیگرانچگونه انسان‌ها را مانند کتابی بخوانیم10,000 ریال