شناخت دیگران

چگونه انسان‌ها را مانند کتابی بخوانیم

شناخت دیگران
10,000 ریال
نویسنده: موری آکسمن بازگردان: انسی شیرازی ویراستار: طلیعه‌سادات کمالی
نوع جلد: نرم تعداد صفحات: ۶۴ صفحه نوبت چاپ: یکم قطع: جیبی (۱۰.۵×۱۴.۵) زبان: فارسی
همهٔ ما معتقدیم اگر به دنیای درون اطرافیان خود دسترسی داشته باشیم، می‌توانیم ارتباطی سازنده و پویا با آنها برقرار کنیم. با وجود آن که خصایل آدمی بی‌شمار می‌نماید، اما آکسمن با برشمردن برخی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و بیان نمونه‌هایی واقعِی، آینه‌ای از روابط ما و ظرایف آن در برابرمان قرار می‌دهد.
8999 بازدید
آسودگی خیالآسودگی خیالچگونه بر فشارهای روحی چیره شویم و به آرامش برسیم10,000 ریال
سازگاری آگاهانهسازگاری آگاهانهچگونه با انسان‌های ناسازگار به راحتی زندگی کنیم10,000 ریال
زندگی هماهنگزندگی هماهنگچگونه ساز زندگی را خوش آهنگ کنیم10,000 ریال
خانم‌های برازندهخانم‌های برازندهچگونه همانی باشیم که می‌خواهیم10,000 ریال