زندگی هماهنگ

چگونه ساز زندگی را خوش آهنگ کنیم

زندگی هماهنگ
10,000 ریال
نویسنده: موری آکسمن بازگردان: انسی شیرازی ویراستار: طلیعه‌سادات کمالی
عنوان به زبان انگلیسی: Life in Harmony نوع جلد: نرم تعداد صفحات: ۶۴ صفحه نوبت چاپ: یکم قطع: جیبی (۱۰.۵×۱۴.۵) زبان: فارسی
زندگی مطلوب و هماهنگ با دیگران، خواستۀ درونی همۀ انسان‌ها در همۀ زمان‌هاست. آکسمن در «زندگی هماهنگ» با معرفی ابزارهایی کارآمد، خواننده را به لذت بردن از همۀ دقایق زندگی و دست‌یابی به نهایت مطلوب همزیستی با همنوعان هدایت می‌کند.
8615 بازدید
آسودگی خیالآسودگی خیالچگونه بر فشارهای روحی چیره شویم و به آرامش برسیم10,000 ریال
سازگاری آگاهانهسازگاری آگاهانهچگونه با انسان‌های ناسازگار به راحتی زندگی کنیم10,000 ریال
شناخت دیگرانشناخت دیگرانچگونه انسان‌ها را مانند کتابی بخوانیم10,000 ریال
خانم‌های برازندهخانم‌های برازندهچگونه همانی باشیم که می‌خواهیم10,000 ریال