سازگاری آگاهانه

چگونه با انسان‌های ناسازگار به راحتی زندگی کنیم

سازگاری آگاهانه
10,000 ریال
نویسنده: موری آکسمن بازگردان: انسی شیرازی ویراستار: طلیعه‌سادات کمالی
عنوان به زبان انگلیسی: Awarning Compatibility نوع جلد: نرم تعداد صفحات: ۶۴ صفحه نوبت چاپ: یکم قطع: جیبی (۱۰.۵×۱۴.۵) زبان: فارسی
دنیای پیرامون ما آکنده از انسان‌هایی‌ست که برخی رفتارها و ویژگی‌های شخصیتی‌شان ما را آزرده می‌کند. نویسنده در این کتاب با برشماری مهم‌ترین این ویژگی‌ها، شیوۀ مناسب برخورد با آنها را نیز معرفی می‌کند. با بهره‌گیری از این راه‌حل‌ها، می‌توانیم زندگی مطلوب‌تری را در کنار افراد به ظاهر ناسازگار تجربه کنیم.
8497 بازدید
آسودگی خیالآسودگی خیالچگونه بر فشارهای روحی چیره شویم و به آرامش برسیم10,000 ریال
زندگی هماهنگزندگی هماهنگچگونه ساز زندگی را خوش آهنگ کنیم10,000 ریال
شناخت دیگرانشناخت دیگرانچگونه انسان‌ها را مانند کتابی بخوانیم10,000 ریال
خانم‌های برازندهخانم‌های برازندهچگونه همانی باشیم که می‌خواهیم10,000 ریال