آسودگی خیال

چگونه بر فشارهای روحی چیره شویم و به آرامش برسیم

آسودگی خیال
10,000 ریال
نویسنده: موری آکسمن بازگردان: انسی شیرازی ویراستار: طلیعه‌سادات کمالی
عنوان به زبان انگلیسی: The Tranquil Mind نوع جلد: نرم تعداد صفحات: ۶۴ صفحه نوبت چاپ: یکم قطع: جیبی (۱۰.۵×۱۴.۵) زبان: فارسی
گاهی، در لحظاتی از زندگی هر روزه، خستگی‌های روحی و عصبی عرصه را بر ما تنگ می‌کند. همۀ‌ ما آگاهیم که یگانه راه آرامش، غلبه بر این فشارهاست، اما شیوه‌ای برای دانستن مسیر درست در پیش نمی‌گیریم. آکسمن در این کتاب با بیانی ساده و روان، ما را در آستانۀ این راه قرار می‌دهد.
8933 بازدید
سازگاری آگاهانهسازگاری آگاهانهچگونه با انسان‌های ناسازگار به راحتی زندگی کنیم10,000 ریال
زندگی هماهنگزندگی هماهنگچگونه ساز زندگی را خوش آهنگ کنیم10,000 ریال
شناخت دیگرانشناخت دیگرانچگونه انسان‌ها را مانند کتابی بخوانیم10,000 ریال
خانم‌های برازندهخانم‌های برازندهچگونه همانی باشیم که می‌خواهیم10,000 ریال