فرشتۀ شریر

فرشتۀ شریر
8,000 ریال
نویسنده: تیلور کالدول بازگردان: نوشین ریشهری ویراستار: امیر طاهری طراح جلد: شبدیس لقایی
عنوان به زبان انگلیسی: Wicked Angel
داستانی‌ بلند از جنبه‌های‌ شریر روح‌ آدمی‌ که‌ گاه‌ در پوشش‌ ظاهری‌ مطلوب‌ و دلنشین‌ جلوه‌گر می‌شود.
6756 بازدید