زبان تخصصی هنر

دایرةالمعارف واژگان و اصطلاحات

زبان تخصصی هنر
3,400,000 ریالاین کتاب، مجموعه‌ای از واژگان و اصطلاحات تخصصی‌ست که به ترتیب حروف الفبا تهیه و تنظیم شده است تا مسیر یادگیری و آموزش دانشجویان هنر را به منظور خوانش متون هموار سازد و به درک بهتر مطالب یاری رساند. از آنجا که واژگان هنر در یک مناسبت بینامتنی با سایر دانش‌ها و مطالعات علوم انسانی هستند و رشتهٔ هنر در یک رخداد بینارشته‌ای با رشته‌های دیگر تعریف می‌شود، تلاش خود را در تدوین واژگان به گونه‌ای به کار بستم که این نکته را به خوبی در خود جای داده باشد. از این رو، بسیاری از واژگان به حوزه‌های جامعه‌شناسی، فلسفه، نشانه‌شناسی، اسطوره‌شناسی، روان‌کاوی و رشته‌های مشابه مرتبط هستند. اینجانب طرح اولیهٔ این کتاب را متناسب با نیازهای اساسی دانشجویان هنر تنظیم کردم و سپس آن را چنان بسط دادم که برای علاقه‌مندان دیگر هم قابل استفاده و استناد باشد. بر خود فرض دانستم که تا حد امکان، بیش‌ترین، تازه‌ترین و سودمندترین واژگان و ترجمه‌‌ها را در کتاب بگنجانم.688 بازدید
کارشناسی ارشد هنر (ویرایش ۱۴۰۲)کارشناسی ارشد هنر (ویرایش ۱۴۰۲)پرسش‌ها و پاسخ‌نامهٔ تشریحی9,600,000 ریال
دکتری تخصصی هنر (ویرایش ۱۴۰۲)دکتری تخصصی هنر (ویرایش ۱۴۰۲)پرسش‌ها و پاسخ‌نامهٔ تشریحی5,800,000 ریال
دوهزار و دویست تست هنردوهزار و دویست تست هنرمجموعهٔ تست‌های خودآزمایی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی3,700,000 ریال
چهارهزار نکتهٔ هنرچهارهزار نکتهٔ هنرکارشناسی ارشد و دکتری تخصصی3,500,000 ریال
دکتری تخصصی هنر (ویرایش ۱۴۰۱)دکتری تخصصی هنر (ویرایش ۱۴۰۱)پرسش‌ها و پاسخ‌نامهٔ تشریحی3,000,000 ریال
دکتری تخصصی هنر (ویرایش ۱۴۰۰)دکتری تخصصی هنر (ویرایش ۱۴۰۰)پرسش‌ها و پاسخ‌نامهٔ تشریحی2,000,000 ریال