محمدامین حیدری

۱۳۶۹/۱۲/۲۱

محمدامین حیدری
سید محمدامین حیدری متولد ۲۱ اسفند ۱۳۶۹ شیراز کارشناسی ارتباط‌تصویری دانشگاه بوعلی‌ سینای همدان. کارشناسی‌ ارشد ارتباط‌تصویری دانشگاه هنر تهران. دانشجوی دکترای پژوهش هنر دانشگاه هنر تهران. رتبۀ نخست کنکور دکترای پژوهش هنر ۱۴۰۰. رتبۀ سوم رشتۀ پژوهش هنر کنکور کارشناسی‌ ارشد ۱۳۹۴. رتبۀ دوازدهم رشتۀ ارتباط‌تصویری کنکور کارشناسی‌ ارشد ۱۳۹۴. مدرس رشتۀ ارتباط‌تصویری در دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه شیراز. مدرس رشتۀ ارتباط‌تصویری در دانشگاه آزاد واحد شیراز. تألیف کتاب «حضور مفاهیم اساطیری در برندسازی» نشر گنج علم شیراز ۱۳۹۶. ترجمۀ کتاب «چگونه مانند یک گرافیک‌دیزاینر بزرگ بیندیشیم _How to Think Like A Great Graphic Designer» نشر هونر تهران ۱۴۰۱. صاحب اثر برگزیده از نگاه مردمی در جشنوارۀ هنرهای تجسمی ایران در روسیه ۲۰۲۰. تألیف مقالات و سخنرانی در سمینارهای متعدد.
177 بازدید
دوهزار و دویست تست هنردوهزار و دویست تست هنرمجموعهٔ تست‌های خودآزمایی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی3,700,000 ریال