هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

14 تا 24 اردیبهشت 1383

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
محل برگزاری: محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران تاریخ برگزاری: 14 تا 24 اردیبهشت 1383
216 بازدید