هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

14 تا 24 اردیبهشت 1384

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران تاریخ برگزاری: 14 تا 24 اردیبهشت 1384
126 بازدید