نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

13 تا 23 اردیبهشت 1385

نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران تاریخ برگزاری: 13 تا 23 اردیبهشت 1385
222 بازدید