بیستمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

12 تا 22 اردیبهشت 1386

بیستمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
محل برگزاری: مصلی امام خمینی تاریخ برگزاری: 12 تا 22 اردیبهشت 1386
144 بازدید