بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

16 تا 26 اردیبهشت 1388

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
محل برگزاری: مصلی امام خمینی تاریخ برگزاری: 16 تا 26 اردیبهشت 1388
133 بازدید