دیوان حافظ

ویرایش سوم

دیوان حافظ
1,500,000 ریال
شاعر: حافظ شیرازی مصحح: مجید حمیدا حروف‌نگار: آرزو قهرمانی طراح جلد: مجید حمیدا
رقعی: 512 صفحه شابک: ISBN 9786007996508
عنوان به زبان انگلیسی: Hafez زبان: فارسی
دیوان حافظ، از دیرباز جایگاهی ویژه در ادبیات فارسی و خانۀ هر ایرانی داشته است. با این حال به دلیل عدم‌ تدوین اشعار حافظ توسط خود شاعر و تغییرات‌ اشعار توسط خود او و همچنین خطاهای سهوی و گاه عمدی‌ کاتبان،‌ اشتباهات، تغییرات و کاستی‌هایی در نسخه‌های مختلف این مجموعه به وجود آمده که شوربختانه به طور مستمر در بسیاری از نسخه‌های موجود نیز راه یافته است. نسخۀ پیش رو که ثمرﮤ بیش از بیست سال تلاش مداوم و پیگیرانۀ مصحح و سومین ویرایش آن است، افزون بر پژوهش و تحقیق در نسخه‌های خطی گوناگون، بررسی آثار گران‌قدر حافظ‌پژوهان سترگ و بررسی نوشته‌های مفسرین نام‌آشنای این دیار، از ویژگی‌های منحصر به فرد دیگری برخوردار است که برخی از آن‌ها عبارتند از ۱) تمایز اشعار اصیل و مشکوک در متن کتاب، ۲) نشانه‌گذاری دقیق و چینش درست واژگان برای خوانش درست و روان اشعار،‌ ۳) فهرست فرهنگ‌نامه‌ای به منظور دسترسی بهتر به اشعار و ۴) ترجمۀ کامل ابیات و عبارات عربی.
666 بازدید
غزلیات حافظغزلیات حافظ21,000 ریال
حافظ شیرازیحافظ شیرازی۷۲۷ تا ۷۹۲ هجری قمری