کریاس

شاه‌نشین - اندرونی

کریاس
چاپ یکم: 1,100,000 ریال
نویسنده: مرآت بهنام نویسنده: اشکان فرجاد ویراستار: زهره جمشیدی‌کیا حروف‌نگار: آرزو قهرمانی طراح جلد: مجید حمیدا
شمارگان تا کنون: ۳۰۰ نسخه جیبی: ۱۱۸ صفحه بازنشر: چاپ یکم شمارگان: 300 نسخه شابک: 9786007996591
زبان: فارسی
نمایش‌نامه‌ای از دیار کهن در تهران قدیم و شاه‌نشین عمارت و عشقی که جوانه می‌زند و پیچک می‌شود به تن زندگی یک خاندان. ثمر این عشق چیست؟ نیکبختی، سیه‌روزی یا آمیزه‌ای از تلخ و شیرین به سان زندگی؟ پشت رنگین‌کمان کریاس، مرآت بهنام و اشکان فرجاد از قصه‌ای پر پیچ و تاب و پرآهنگ پرده برمی‌دارند و خیال را به قلم‌موی شعر و تاریخ و ادبیات رنگ‌آمیزی می‌کنند.
290 بازدید