بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

10 تا 20 اردیبهشت 1393

بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
محل برگزاری: مصلی امام خمینی تاریخ برگزاری: 10 تا 20 اردیبهشت 1393
115 بازدید