بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

16 تا 26 اردیبهشت 1394

بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
محل برگزاری: مصلی امام خمینی تاریخ برگزاری: 16 تا 26 اردیبهشت 1394
134 بازدید