بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

15 تا 25 اردیبهشت 1395

بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
محل برگزاری: مجموعۀ نمایشگاهی شهر آفتاب تاریخ برگزاری: ۱۵ تا 25 اردیبهشت 1395
147 بازدید