پیش‌پرداخت

معادل فارسی «بیعانه»

پیش‌پرداخت
بهتر است که به جای کلمهٔ «بیعانه» که با افزودن پسوند فارسی «انه» به اسم مصدر عربی «بیع» ساخته شده است، عبارت «پیش‌پرداخت» را در نوشتار خود به کار ببریم.23 بازدید