روزهای خاکستری

روزهای خاکستری
چاپ یکم: 12,000 ریال
نویسنده: طاهره فیروزی ویراستار: آرزو قهرمانی حروف‌نگار: مریم میربها
رقعی: 152 صفحه بازنشر: چاپ یکم شمارگان: 2200 نسخه شابک: 9647974027
روایت‌ دختری‌ جوان‌ که‌ طعم‌ نخستین‌ عشق‌ را به‌ بهای‌ تغییر مسیر تمامی‌ زندگی‌ خود تجربه‌ می‌کند و در گذر این‌ دگرگونی‌ها با زندگی‌های‌ دیگری‌ آشنا می‌شود و به‌ عمق‌ جان‌ دردمند انسان‌ها پی‌ می‌برد.
75 بازدید