دکتری تخصصی هنر (ویرایش ۱۴۰۱)

پرسش‌ها و پاسخ‌نامهٔ تشریحی

دکتری تخصصی هنر (ویرایش ۱۴۰۱)
3,000,000 ریالهدف از تألیف این کتاب، کمک به آمادگی بهتر داوطلبان آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها در رشتهٔ هنر در مقطع دکتری‌ست. در این کتاب، تلاش بر این بوده که به پرسش‌های سال‌های گذشتهٔ آزمون دکتری، با نگاهی جامع، پاسخی درخور داده شود تا راهگشای متقاضیان عزیز باشد. در راستای این هدف، این کتاب از دو بخش تشکیل شده است: در بخش نخست، پرسش‌ها و در بخش دوم، پاسخ‌نامهٔ تشریحی تدوین شده است. تحلیل پرسش‌ها بیانگر آن است که پرسش‌ها، طیفی گسترده از مطالب را در بر می‌گیرند و در همین راستا، در این کتاب کوشش شده است ابعاد گوناگون یک مطلب با دقت بررسی شود تا بتواند دانش داوطلبان را در حوزه‌های گفته‌شده ارتقا دهد. گفتنی‌ست مهم‌ترین منابعی که برای ورود به مقطع دکتری باید مطالعه شوند، در انتهای کتاب معرفی شده‌اند.652 بازدید
دکتری تخصصی هنر (ویرایش ۱۴۰۲)دکتری تخصصی هنر (ویرایش ۱۴۰۲)پرسش‌ها و پاسخ‌نامهٔ تشریحی5,800,000 ریال
زبان تخصصی هنرزبان تخصصی هنردایرةالمعارف واژگان و اصطلاحات3,400,000 ریال
چهارهزار نکتهٔ هنرچهارهزار نکتهٔ هنرکارشناسی ارشد و دکتری تخصصی3,500,000 ریال
دوهزار تست هنردوهزار تست هنرکارشناسی ارشد و دکتری تخصصی1,200,000 ریال
کارشناسی ارشد هنر (ویرایش ۱۴۰۱)کارشناسی ارشد هنر (ویرایش ۱۴۰۱)پرسش‌ها و پاسخ‌نامهٔ تشریحی4,500,000 ریال
دکتری تخصصی هنر (ویرایش ۱۴۰۰)دکتری تخصصی هنر (ویرایش ۱۴۰۰)پرسش‌ها و پاسخ‌نامهٔ تشریحی2,000,000 ریال
کارشناسی ارشد هنر (ویرایش ۱۳۹۹)کارشناسی ارشد هنر (ویرایش ۱۳۹۹)پرسش‌ها و پاسخ‌نامهٔ تشریحی2,600,000 ریال