کتاب‌های درسی قدیمی

۱۳۱ کتاب درسی قدیمی بر روی وبگاه فرهنگستان زبان

کتاب‌های درسی قدیمی
شنبه 8 مهر 1402 | 3 ماه پیشدر طرح‌ پژوهشی «کتاب‌شناسی کتاب‌های درسی زبان و ادب فارسی مدارس از ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ شمسی» که فرناز صادقی، عضو هیئت علمی و پژوهشگر گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی اجرای آن را بر عهده داشته، کتاب‌های درسی زبان و ادبیات فارسی 100 سال گذشتهٔ همهٔ پایه‌های تحصیلی گردآوری شده و نسخهٔ الکترونیک این آثار برای بهره‌برداری پژوهشگران و علاقه‌مندان بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دسترس قرار گرفته است. فرناز صادقی بیش از هفت‌ سال صرف گردآوری این مجموعه کرده و این گنجینه شامل کتاب‌های درسی زبان و ادبیات فارسی همهٔ مقاطع تحصیلی مدارس است. برخی از این کتاب‌ها را استادان و علاقه‌مندان به گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان اهدا کرده‌اند. از چاپ برخی از این کتاب‌ها بیش از یک سده گذشته و قدیمی‌ترین کتاب‌های این مجموعه متعلق به دورهٔ مکتبخانه است که از روی اسکن این کتاب‌ها (اهدایی حسن ذوالفقاری) چاپ شده است. برخی از کتاب‌های این مجموعه چاپ سنگی هستند و برخی از کتاب‌ها نیز به قلم استادانی چون ناصرالدین زرین‌کلک،‌ نورالدین زرین‌کلک، محمد سلحشور، جواد شریفی صالحی، محمد احصایی، احمد میرخانی، حسین میرخانی و‌ احمد نجفی زنجانی کتابت شده‌اند. انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در آیندهٔ نزدیک پژوهش‌های فرناز صادقی را دربارهٔ کتاب‌های درسی در قالب کتابی مجزا منتشر خواهد کرد. برگرفته از خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)