کتاب‌های درسی قدیمی

۱۳۱ کتاب درسی قدیمی بر روی وبگاه فرهنگستان زبان

کتاب‌های درسی قدیمی
شنبه 8 مهر 1402 | 10 ماه پیشدر طرح‌ پژوهشی «کتاب‌شناسی کتاب‌های درسی زبان و ادب فارسی مدارس از ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ شمسی» که فرناز صادقی، عضو هیئت علمی و پژوهشگر گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی اجرای آن را بر عهده داشته، کتاب‌های درسی زبان و ادبیات فارسی 100 سال گذشتهٔ همهٔ پایه‌های تحصیلی گردآوری شده و نسخهٔ الکترونیک این آثار برای بهره‌برداری پژوهشگران و علاقه‌مندان بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دسترس قرار گرفته است. فرناز صادقی بیش از هفت‌ سال صرف گردآوری این مجموعه کرده و این گنجینه شامل کتاب‌های درسی زبان و ادبیات فارسی همهٔ مقاطع تحصیلی مدارس است. برخی از این کتاب‌ها را استادان و علاقه‌مندان به گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان اهدا کرده‌اند. از چاپ برخی از این کتاب‌ها بیش از یک سده گذشته و قدیمی‌ترین کتاب‌های این مجموعه متعلق به دورهٔ مکتبخانه است که از روی اسکن این کتاب‌ها (اهدایی حسن ذوالفقاری) چاپ شده است. برخی از کتاب‌های این مجموعه چاپ سنگی هستند و برخی از کتاب‌ها نیز به قلم استادانی چون ناصرالدین زرین‌کلک،‌ نورالدین زرین‌کلک، محمد سلحشور، جواد شریفی صالحی، محمد احصایی، احمد میرخانی، حسین میرخانی و‌ احمد نجفی زنجانی کتابت شده‌اند. انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در آیندهٔ نزدیک پژوهش‌های فرناز صادقی را دربارهٔ کتاب‌های درسی در قالب کتابی مجزا منتشر خواهد کرد. برگرفته از خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)275 بازدید
آشنایی با نوارآشنایی با نوارشنبه 15 مهر 1402آشنایی با بهترین اپلیکیشن‌های کتاب‌خوان
آشنایی با اپل بوکسآشنایی با اپل بوکسشنبه 15 مهر 1402آشنایی با بهترین اپلیکیشن‌های کتاب‌خوان
آشنایی با گوگل پلی بوکسآشنایی با گوگل پلی بوکسشنبه 15 مهر 1402آشنایی با بهترین اپلیکیشن‌های کتاب‌خوان
آشنایی با کیندل آمازونآشنایی با کیندل آمازونشنبه 15 مهر 1402آشنایی با بهترین اپلیکیشن‌های کتاب‌خوان
آشنایی با طاقچهآشنایی با طاقچهشنبه 15 مهر 1402آشنایی با بهترین اپلیکیشن‌های کتاب‌خوان
آشنایی با فیدیبوآشنایی با فیدیبوشنبه 15 مهر 1402آشنایی با بهترین اپلیکیشن‌های کتاب‌خوان
از نگرانی در بارۀ جمعیت تا تصمیم برای ترور همکار سابقاز نگرانی در بارۀ جمعیت تا تصمیم برای ترور همکار سابقچهارشنبه 5 مهر 1402نگاهی به کتاب بیوگرافی «ایلان ماسک»، اثر «والتر ایزاکسون»
سخنی با شماسخنی با شماجمعه 27 اسفند 1395
لوگوی کلک آزادگانلوگوی کلک آزادگانشنبه 23 خرداد 1394