آیین رونمایی و امضای کتاب «کریاس»

جمعه، ۲۱ مهرماه ۱۴۰۲

آیین رونمایی و امضای کتاب «کریاس»
آیین رونمایی و امضای کتاب «کریاس» به میزبانی نویسندگان کتاب، خانم مرآت بهنام و آقای اشکان فرجاد، برگزار خواهد شد. زمان: جمعه، بیست و یکم مهرماه، ساعت ۱۷ نشانی: خیابان وصال شیرازی، خیابان ایتالیا، کوچهٔ شیرین‌بیانی، کافه تاریخ (موزهٔ تصاویر معاصر)216 بازدید
کریاسکریاسشاه‌نشین - اندرونی1,100,000 ریال