کتابخانهٔ عمومی بوستن

ایالات متحده، بوستن، تأسیس ۱۸۴۸ میلادی

کتابخانهٔ عمومی بوستن
کتابخانۀ عمومی بوستن در سال 1۸۴۸ تأسیس شد. این کتابخانه، کتابخانه‌ای همگانی‌ست و همۀ شهروندان بزرگسال این ایالت از امکان دریافت کتاب و پژوهش برخوردارند و کتابخانه بودجۀ دولتی دریافت می‌کند. کتابخانۀ عمومی بوستن میزبان نزدیک به ۲۴ میلیون کالای فرهنگی‌ست که آن را به سومین کتابخانۀ عمومی بزرگ در ایالات متحده تبدیل می‌کند. کتابخانۀ مرکزی در بر گیرندهٔ دو ساختمان «جانسن» و ساختمان «مک‌کیم» است که مجموعۀ پژوهشی و نمایشگاهی کتابخانه را در خود جای داده است. مک‌کیم که در سال 1۸۹۵ ساخته شد، دارای نقاشی‌های دیواری بسیار زیبا و اتاق اصلی آن - تالار بیتس - دارای سقفی باشکوه است. بیش از ۷ میلیون کالای کمیاب در مجموعۀ پژوهشی مک‌کیم گنجانده شده است که از میان آن‌ها می‌توان به دست‌نوشته‌های قرون وسطایی و نخستین نسخه از کتاب‌های شکسپیر و دنیل دفو اشاره کرد.104 بازدید
کتابخانهٔ بینیکیکتابخانهٔ بینیکیایالات متحده، نیو هیون، تأسیس ۱۹۶۳ میلادی
کتابخانهٔ خصوصی جی واکرکتابخانهٔ خصوصی جی واکرایالات متحده، کانتیکات، تأسیس ۲۰۰۲ میلادی
کتابخانۀ پژوهشی جرج پیبادیکتابخانۀ پژوهشی جرج پیبادیایالات متحده، بالتیمور، تأسیس ۱۸۷۸ میلادی
کتابخانۀ عمومی سالت لیک سیتیکتابخانۀ عمومی سالت لیک سیتیایالات متحده، سالت لیک سیتی، تأسیس ۲۰۰۳ میلادی
کتابخانۀ مرکزی سیاتلکتابخانۀ مرکزی سیاتلایالات متحده، سیاتل، تأسیس ۲۰۰۴ میلادی
کتابخانهٔ عمومی نیو یورککتابخانهٔ عمومی نیو یورکایالات متحده، نیو یورک، تأسیس ۱۸۹۵ میلادی