کتابخانهٔ واتیکان

ایتالیا، واتیکان، تأسیس ۱۴۷۵ میلادی

کتابخانهٔ واتیکان
کتابخانۀ حواری واتیکان که بیش‌تر به نام کتابخانۀ واتیکان یا با نام کوتاه «وات» (Vat) شناخته می‌شود، کتابخانۀ مقر مقدس (دربار پاپ) واقع در شهر واتیکان است. کتابخانۀ واتیکان یک کتابخانۀ پژوهشی در زمینۀ تاریخ، حقوق، فلسفه، دانش و الهیات است. بهره‌گیری از آثار این کتابخانه برای افرادی که بتوانند شایستگی‌ها و نیازهای پژوهشی خود را به طور مستند ارایه کنند، آزاد بوده و رونوشت کتاب‌های منتشر شده در میان سال‌های ۱۸۰۱ تا ۱۹۹۰ میلادی را می‌توان به شکل حضوری یا از راه پست درخواست کرد. کتابخانۀ واتیکان به طور رسمی در سال ۱۴۷۵ میلادی بنیان نهاده شد. این کتابخانه یکی از قدیمی‌ترین کتابخانه‌های جهان است و بخشی از مهم‌ترین مجموعه‌های متون تاریخی را میزبانی می‌کند که در این میان می‌توان به ۷۵۰۰۰ دست‌نوشتۀ کهن از سراسر تاریخ و همچنین یک میلیون و یکصد هزار کتاب چاپی و ۸۵۰۰ نسخۀ خطی اشاره کرد.138 بازدید
کتابخانهٔ مارچانا (سن مارکو)کتابخانهٔ مارچانا (سن مارکو)ایتالیا، ونیز، تأسیس ۱۴۶۸ میلادی