سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

۲۱ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، از تاریخ بیست و یکم تا سی و یکم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد و انتشارات کلک آزادگان (حمیدا) تنها در بخش مجازی این نمایشگاه حضور داشت.