پنج سطح وابستگی

خرد تلتک برای جهان امروز

پنج سطح وابستگی
چاپ دوم: 1,500,000 ریال
نویسنده: دُن میگل روییز (پسر) بازگردان: هنگامه آذرمی ویراستار: زهره جمشیدی‌کیا حروف‌نگار: آرزو قهرمانی طراح جلد: مجید حمیدا
شمارگان تا کنون: ۶۰۰ نسخه رقعی: 140 صفحه بازنشر: چاپ دوم شمارگان: 300 نسخه شابک: 9786007996430
عنوان به زبان انگلیسی: The Five Levels of Attachment: Toltec Wisdom for The Modern World لینک خرید از فیدیبو: fidibo.com
ساختار کتاب: کتاب پنج سطح وابستگی: خرد تلتک برای جهان امروزی با نام اصلی «The Five Levels of Attachment: Toltec Wisdom for the Modern World» نوشتهٔ دُن میگل روییز پسر، بخش‌های «آشنایی با نویسنده»، «دیباچه»، «پیش‌گفتار»، چهارده بخش، «در پایان» و «سپاس‌نامه» را در بر می‌گیرد. شیوهٔ نگارش کتاب: دُن میگل روییز پسر، با بیانی ساده و صمیمی، از پیشینهٔ خانوادگی خود، کشمکش‌ها و تردیدهایش در مورد خرد باستانی تلتک و سپس دگرگونی درونی خود سخن می‌گوید. این کتاب که سرچشمۀ خرد باستانی را در دل خود دارد، با سخنی از دُن میگل روییز پدر آغاز می‌شود و دیدی کلی در بارهٔ محتوای کتاب به خوانندگان می‌دهد. در ادامه نویسنده دست خواننده را از همان جایی که پدرش در «چهار پیمان» رها کرده بود می‌گیرد و همراه خود به شناخت سطوح وابستگی و دست‌یابی به خویشتن راستین می‌برد. بیان گیرا، طرح مطالب به ساده‌ترین و ملموس‌ترین شکل ممکن، مثال‌های واقعی از تجربیات شخصی نویسنده، خواننده را با خود همراه می‌سازد تا بتواند گوهری ناب از این کتاب ارزشمند برای خود به دست آورد. شمایی از کتاب:«پنج سطح وابستگی» چکیدهٔ خرد باستانی تلتک‌هاست که دُن میگل روییز، نویسندهٔ نام‌آشنا، دیباچه‌ای روشنگر برای کتاب پسرش نوشته و از عصیان درونی فرزندش در برابر خرد باستانی تلتک می‌گوید. روییز در ادامه خاطرنشان می‌سازد که با پایان یافتن این مخالفت درونی، فرزندش از وابستگی‌اش به باورها، قضاوت‌ها و تعصباتی آگاه شد که نه فقط زندگی او را هدایت می‌کردند و واکنش‌های عاطفی شدیدی در او برمی‌انگیختند، بلکه هویتش را نیز بر اساس باورها و عقاید دیگران شکل می‌دادند. در ادامه نویسنده با بیانی ساده و شیوا از آموزه‌های خانوادگی، عصیان و ناباوری‌های درونی و در نهایت خاموش کردن صدای دانش درونی و دست‌یابی به خردی سخن می‌گوید که او را از تعصبات درونی رها ساخته و به زیستن در لحظهٔ حال ، رهایی از وابستگی‌های درونی و دست‌یابی به آرامش و بازیابی قدرت تصمیم‌گیری شخصی کشانده است. دُن میگل روییز پسر از پنج سطح وابستگی سخن می‌گوید که تابلوهای راهنمایی هستند که می‌توان به کمک آن‌ها، میزان وابستگی به عقاید خود و همچنین پذیرا بودن در برابر دیدگاه‌ها و امکانات دیگر را سنجید. با افزایش سطح وابستگی، هویت شخص به دانسته‌های او وصل می‌شود. داستانسرایان که همان صدای افکار انسان هستند، دانش و داده‌هایی را که آدمی می‌بیند و درک می‌کند، تحریف و دستکاری می‌کنند. نویسنده باور دارد وقتی کسی موضوعی را چنان باور دارد که به واسطهٔ داستان‌ها و تفسیرهای داستانسرایان درونش، خویشتن اصیل خود را از دست می‌دهد، اجازه داده عقاید و باورهای از پیش تعیین شده، برایش تصمیم بگیرند. با آگاه شدن از میزان این وابستگی، می‌توان بار دیگر قدرت تصمیم‌گیری خود را بازیافت، در واقعیت جمعی و رؤیای سیاره مشارکت کرد و استعداد نهانی و بالقوۀ خود را تجربه نمود. با آگاه شدن از این پنج سطح که «تعصب»، «درونی‌سازی»، «هویت»، «اولویت» و «خویشتن راستین» هستند، می‌توان سطوح ناسالم وابستگی را شناخت که چگونه آدمی را در سرگشتگی‌های روان‌شناختی و روحی گرفتار می‌سازند. سرانجام نویسنده نوید می‌دهد که می‌توان با پروراندن آگاهی و قطع وابستگی‌ها، به آزادی حقیقی دست یافت و خویشتن واقعی و اصیل خود را کشف کرد. کاربرد کتاب: «پنج سطح وابستگی» کتابی ضروری برای هر فرد در هر سن و هر موقعیتی‌ست، چرا که دیدگاه‌های هر فرد واقعیت او را به وجود می‌آورند و خویشتن واقعی را زیستن، کاری مداوم و هرروزه است. همچنین از آنجا که هر فردی در هر برهه از زندگی ممکن است در سطحی متفاوت از وابستگی قرار داشته باشد، لازم است با مراجعهٔ پیوسته به آموزه‌های این کتاب خود را از قید وابستگی‌های هر سطح و پیامدهای آن برهاند. همچنین انسان‌های خردمندی که خویشتن اصیلشان را زندگی می‌کنند و به رؤیای شخصی‌شان دست یافته‌اند نیز لازم است گه‌گاه با مراجعه به این کتاب، آموزه‌های خود را مستحکم‌تر سازند. روش مطالعه: بهتر است «پنج سطح وابستگی» به تنهایی خوانده و روی مطالب آن تعمق شود. بنا بر مفاهیم جدیدی که در این نوشته مطرح می‌شود، لازم است موضوعات آن اندک‌اندک در وجود خواننده جای بگیرند و از این رو خوانش یکبارهٔ آن پیشنهاد نمی‌شود. بدیهی‌ست که می‌توان در گروه‌های کتاب‌خوانی پس از طی مراحل تک‌خوانی کتاب، به بحث در بارهٔ برداشت‌های شخصی و تجربیات حاصل پرداخت و با این شیوه دریافت خود را از این نگاشته بهبود بخشید.
535 بازدید
صدای دانشصدای دانشراهنمای عملی برای آرامش درونی1,700,000 ریال
فقط عشقفقط عشقچگونه روابطمان را بر پایهٔ عشق بسازیم550,000 ریال
چهار پیمانچهار پیمانراهنمایی کاربردی برای آزادی شخصی1,200,000 ریال
سه پرسشسه پرسشکشف و در اختیار گرفتن نیروی درون1,700,000 ریال
پنجمین پیمان (شنیداری)پنجمین پیمان (شنیداری)راهنمای کاربردی تسلط بر خود800,000 ریال
راهنمای چهار پیمان (شنیداری)راهنمای چهار پیمان (شنیداری)استفاده از چهار پیمان برای مهارت در رؤیای زندگی800,000 ریال
زندگی آگاهانهزندگی آگاهانهدست یافتن به شادی در زندگی واقعی2,800,000 ریال
استادی عشقاستادی عشقراهنمای کاربردی برای هنر رابطه1,300,000 ریال
دوست داشتن آگاهانهدوست داشتن آگاهانهسفر به سوی رابطهٔ متعهدانه3,400,000 ریال
پنجمین پیمانپنجمین پیمانراهنمای کاربردی تسلط بر خود1,800,000 ریال
راهنمای چهار پیمانراهنمای چهار پیماناستفاده از چهار پیمان برای مهارت در رؤیای زندگی1,500,000 ریال