موری آکسمن

موری آکسمن
موری آکسمن (Murray Oxman)، نویسنده‌ای‌ست که کتاب‌هایش همواره در فهرست پرفروش‌ترین‌ها قرار دارد. او محقق مباحث روان‌شناسی و نیز برگزارکنندۀ چنین دوره‌هایی‌ست. ایستگاه‌های رادیویی و روزنامه‌ها در سرتاسر آمریکا، با این نویسنده مصاحبه‌های بسیاری داشته‌اند. مقالات او در نشریۀ معتبر مجلۀ آمریکایی روان‌شناسی به چاپ می‌رسد. بیش از بیست سال است که موری هزاران کلاس و دوره بر پا داشته است. او چه در سخنرانی‌ها و چه در کتاب‌های خود با تأکید، به این نکته اشاره دارد که هرگز نخواسته است به کسی بگوید چه باید بکند. آکسمن فقط می‌خواهد آنچه را خودش به سختی فراگرفته است، به دیگران بیاموزد. روش او مشاهدۀ رفتار خود و ارزیابی صادقانه و شجاعانۀ چنین نگرشی‌ست. موری در شهر کوروالیس در ایالت اورگان زندگی می‌کند و همان جا به تدریس اشتغال دارد.
9060 بازدید
آسودگی خیالآسودگی خیالچگونه بر فشارهای روحی چیره شویم و به آرامش برسیم10,000 ریال
سازگاری آگاهانهسازگاری آگاهانهچگونه با انسان‌های ناسازگار به راحتی زندگی کنیم10,000 ریال
زندگی هماهنگزندگی هماهنگچگونه ساز زندگی را خوش آهنگ کنیم10,000 ریال
شناخت دیگرانشناخت دیگرانچگونه انسان‌ها را مانند کتابی بخوانیم10,000 ریال
خانم‌های برازندهخانم‌های برازندهچگونه همانی باشیم که می‌خواهیم10,000 ریال