دُن میگل روییز

1331/6/5

دُن میگل روییز
دُن میگل روییز نویسندۀ کتاب پرفروش «چهار پیمان» در سطح جهانی‌‌ست. این کتاب، بیش از هفت سال در فهرست پرفروش‌های نیو یورک تایمز جای داشت. از دیگر آثار پرفروش او می‌توان «استادی عشق»، «صدای دانش»، «راهنمای چهار پیمان»، «پنجمین پیمان» و «سه پرسش» را نام برد. بیش از هشت‌میلیون نسخه از کتاب‌های او در آمریکا به فروش رسیده و به بسیاری از زبان‌ها در سراسر جهان ترجمه شده‌اند. نزدیک به سه دهه، دُن میگل آمیزه‌ای بی‌همتا از خرد باستانی و آگاهی نو و روز‌آمد خود را از طریق سخنرانی‌ها، دوره‌های آموزشی و سفر به مکان‌های مقدس در سراسر دنیا با مردم در میان گذاشته است. دُن میگل در یکی از روستاهای مکزیک در خانواده‌ای «شفاگر» به دنیا آمد و تحت تربیت مادری شفاگر و پدربزرگی شمن بزرگ شد. او به عنوان کوچک‌ترین فرزند از سیزده فرزند خانواده برای ادامۀ قرن‌ها سنت شفاگری آن خاندان و آموزه‌های آن‌ها برگزیده شد. اما زندگی مدرن، میگل را جذب کرد. او برای ادامۀ تحصیل به دانشکدۀ پزشکی رفت و در رشتۀ جراحی، تخصص گرفت. در بیست و چند سالگی، تجربۀ نزدیک به مرگ، زندگی او را متحول کرد. در اوایل دهۀ ۱۹۷۰ شبی دیروقت، هنگام رانندگی پشت فرمان به خواب رفت. اتومبیل به دیوار بتنی برخورد کرد و واژگون شد. او ناگهان از خواب پرید. دُن میگل به یاد دارد که بیرون از بدن فیزیکی خود بود و در همان حین، خودش را در حال نجات دادن دو دوستش از خطر تماشا می‌کرد. شگفت‌زده از این تجربه، میگل خودکاوی گسترده‌ای را آغاز نمود و خود را وقف یادگیری مهارت خرد باستانی نیاکانش کرد. او با پشتکار و با کمک مادر به مطالعۀ تعالیم شفاگری پرداخت و دورۀ کارآموزی را در صحرای مکزیک زیر نظر یک شمن بسیار نیرومند به پایان رساند.13057 بازدید