کتابخانۀ سلطنتی دانمارک

دانمارک، کپنهاگ، تأسیس ۱۶۴۸ میلادی

کتابخانۀ سلطنتی دانمارک
کتابخانۀ سلطنتی دانمارک یکی از مراکز دیدنی و شناخته شدﮤ پایتخت این کشور، کپنهاگ است. این کتابخانه در تلفیق با کتابخانۀ دانشگاه کپنهاگ و کتابخانۀ دولتی، کتابخانۀ عمومی یکپارچه‌ای را تشکیل دادند که این سازمان ترکیبی با نام کتابخانۀ سلطنتی دانمارک شناخته می‌شود. این مکان فرهنگی یکی از بزرگ‌ترین کتابخانه‌های جهان و بزرگ‌ترین کتابخانۀ کشورهای شمال اروپاست. کتابخانۀ سلطنتی دانمارک شامل گنجینه‌های تاریخی متعددی‌ست. این کتابخانه میزبان نسخه‌ای از تمام آثار چاپ شده در دانمارک از قرن هفدهم میلادی‌ست. نخستین کتاب چاپ شده در دانمارک با تاریخ چاپ ۱۴۸۲ میلادی توسط یوهان اسنل نیز در این کتابخانه نگهداری می‌شود.79 بازدید