کتابخانۀ شاتو دِ شانتی

فرانسه، شانتی، تأسیس ۱۸۸۲ میلادی

کتابخانۀ شاتو دِ شانتی
کتابخانۀ «شاتو دِ شانتی»، بخشی از کاخ شانتی در شهری با همین نام در ۵۰ کیلومتری پاریس است. مراحل ساخت این کاخ در سال ۱۵۶۰ میلادی به پایان رسید. این مکان تاریخی در طی انقلاب فرانسه تخریب شد، اما در سال‌های ۱۸۷۵ تا ۱۸۸۱ مورد بازسازی قرار گرفت. کتابخانۀ این مکان تاریخی که یکی از کتابخانه‌های شناخته شدﮤ اروپاست، از ۱۳۰۰ نسخۀ دست‌نویس و ۱۲۵۰۰ نسخۀ چاپی نگهداری می‌کند. در میان نسخه‌های تاریخی این کتابخانه می‌توان به ۷۰۰ نسخۀ چاپی ابتدایی مربوط به پیش از سال ۱۵۰۱ میلادی و ۲۰۰ نسخه از کتاب‌های قرون وسطی اشاره کرد.131 بازدید