کتابخانۀ هرزوگ آگوست

آلمان، وُلفنبوتل، تأسیس ۱۵۷۲ میلادی

کتابخانۀ هرزوگ آگوست
کتابخانۀ هرزوگ آگوست در سال ۱۵۷۲ میلادی توسط یک دوک آلمانی بنیان‌گذاری شد. این کتابخانه یکی از بزرگ‌ترین کتابخانه‌های اروپاست. کتابخانۀ هرزوگ آگوست بیش از نهصد هزار نسخه کتاب را در خود نگهداری می‌کند که بیش از یک‌سوم این کتاب‌ها، نسخه‌های چاپی قرن پانزدهم تا هجدهم میلادی می‌باشند. این مکان فرهنگی که با نام کتابخانۀ آگوستا نیز شناخته می‌شود، یکی از گسترده‌ترین منابع سده‌های میانه و سال‌های نخستین اروپای مدرن را در جهان در اختیار دارد.349 بازدید
کتابخانۀ صومعۀ ویبلینگنکتابخانۀ صومعۀ ویبلینگنآلمان، ویبلینگن، تأسیس ۱۰۹۳ میلادی