کتابخانۀ موزﮤ رایکس

هلند، آمستردام، تأسیس ۱۸۸۵ میلادی

کتابخانۀ موزﮤ رایکس
کتابخانۀ موزﮤ رایکس، بخشی از موزﮤ ملی هلند در آمستردام است. پایه‌گذاری این کتابخانه و پیشینۀ جمع‌آوری کتاب‌های این مجموعه به سال ۱۸۸۵ میلادی بازمی‌گردد. این مکان فرهنگی یکی از برجسته‌ترین کتابخانه‌های جهان در زمینۀ کتاب‌های هنر و تاریخ است. کتابخانۀ موزﮤ رایکس یک کتابخانۀ پژوهشی‌ست که بیش از ۴۰۰هزار عنوان کتاب را در خود نگهداری می‌کند. بازدید و استفاده از منابع این کتابخانه برای همگان آزاد است.247 بازدید