کتابخانۀ صومعۀ بندیکتین

اتریش، ادمونت، تأسیس ۱۷۷۶ میلادی

کتابخانۀ صومعۀ بندیکتین
کتابخانۀ صومعۀ بندیکتین در سال ۱۷۷۶ میلادی با طراحی جوزف هوبر، معمار مشهور دورﮤ باروک، ساخته شد. این سازﮤ منحصر به فرد با ۷۰متر طول، ۱۴ متر عرض و بلندای ۱۳ متری، در نوع خود بزرگ‌ترین کتابخانۀ صومعه‌ای جهان است. کتابخانۀ بندیکتین میزبان بیش از ۷۰۰۰۰ جلد از ۲۰۰۰۰۰ جلد کتاب این صومعه است. سقف این بنای تاریخی و هنری که ۷ طاق‌گنبد را شامل می‌شود با نقاشی‌های دیواری بارتولومیو آرتومونته تزیین شده است. این نقاشی‌ها نمایانگر مراحل آگاهی انسانی تا رسیدن به وحی الهی‌ست.267 بازدید
کتابخانۀ ملی اتریشکتابخانۀ ملی اتریشاتریش، وین، تأسیس ۱۳۶۸ میلادی