از تنهایی جوان

از تنهایی جوان
11,500 ریال
ناشر: حمیدا کتاب ارزشمندترین هدیه است لیتوگرافی: صدف چاپخانه: مهارت صحافی: شهرابی
اشعاری‌ لطیف‌ و روان‌ که‌ گویا در بستر هر روزهٔ زندگی‌ ما جریان‌ دارند و ناگزیر در خروش‌ و زمزمهٔ خود به‌ سادگی‌ از همه‌ چیز سخن‌ می‌رانند؛ فقر، عشق‌، سیاست‌، ایمان‌ و... .
5279 بازدید