شیرزاد چمین

شیرزاد چمین
شیرزاد چمین کارشناسی روان‌شناسی، کارشناسی ارشد مهندسی برق و بازرگانی و دکترای مغز و اعصاب خود را در دانشگاه استنفورد گذرانده است. او رییس هیأت مدیرهٔ «سی. تی. آی»، بزرگ‌ترین سازمان پرورش راهنما در جهان می‌باشد که راهنمایان و مدیران بیش‌تر شرکت‌های فورچون پانصد و همچنین هیأت علمی دانشکدهٔ بازرگانی دانشگاه استنفورد و ییل را آموزش داده و می‌دهد. شیرزاد چمین که جزو مشاوران ممتاز بالاترین ردهٔ مدیران است، صدها مدیر عامل و گروه‌های اجرایی آن‌ها را راهنمایی می‌کند. چمین پیش از ادارهٔ «سی. تی. آی»، مدیر عامل یک شرکت نرم‌افزاری بود. شیرزاد چمین در سخنرانی‌های پرطرفداری که در دانشگاه استنفورد ارایه می‌دهد، راز دست‌یابی به توانایی حقیقی فردی را چه در زمینهٔ موفقیت حرفه‌ای، چه در زمینهٔ‌رضایت شخصی فاش می‌کند. پژوهش پیشگامانهٔ او ده خرابکار ذهنی مخفی را که دست‌یابی به توانایی حقیقی آدمی را دچار «آسیب جدی» می‌کنند، برملا می‌کند. این خرابکارها که نماد دشمنان درونی انسان هستند، از این قرارند: قاضی به عنوان خرابکار اصلی و کنترل‌کننده، موفقیت‌‌طلب، بی‌قرار، سخت‌گیر، رضایت‌طلب، همیشه‌مراقب، گریزان، مظلوم، خشکه‌منطقی به عنوان دستیار. در برابر این خرابکارها، فرزانه قرار دارد که نمایانگر بخش خردمندتر و ژرف‌تر آدمی‌ست که هر چالشی را که در زندگی پیش می‌آید به عنوان یک هدیه می‌بیند. برای آشنایی بیش‌تر با فرزانه، قاضی و خرابکارها، سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی شیرزاد چمین می‌توانید به وبسایت او مراجعه کنید.
8456 بازدید
هوش مثبتهوش مثبتچگونه می‌توانید به توانایی حقیقی خود دست یابید2,500,000 ریال