لیندا فرانسیس

لیندا فرانسیس
لیندا فرانیسس یکی از بنیان‌گذاران بنیاد «جنسیس: بنیاد انسان جهانی»، یار معنوی و همسر گری زوکاوست که در نگارش کتاب قدرت حقیقی با او همکاری داشته است. گری و لیندا دوره‌ها و برنامه‌های گوناگونی را به منظور آفرینش قدرت حقیقی و تجربۀ همراهی معنوی توسط بنیاد جنسیس ارایه می‌دهند. آن‌ها هم‌اکنون در ارگان زندگی می‌کنند.
505 بازدید