آخرین گفتگوهای بورخس و اسوالدو فراری

آخرین گفتگوهای بورخس و اسوالدو فراری
10,000 ریال
در این‌ مجموعهٔ باارزش،‌ بورخس‌ از همهٔ زندگی‌ سخن‌ گفته‌ است‌: ادبیات‌، شعر، فلسفه‌ تا نقاشی‌ و ... در خلال‌ این‌ مصاحبه‌ به‌ نقطه‌نظرهای‌ بسیاری‌ دیگر از اندیشمندان‌ نیز اشاره‌ می‌شود.
5749 بازدید