دُن میگل روییز (پسر)

دُن میگل روییز (پسر)
دُن میگل روییز پسر، دوران کارآموزی خود را در سن چهارده‌سالگی نزد پدرش دُن میگل و مادربزرگش مادر ساریتا گذراند. از سن بسیار کم، از او خواسته شد نیایش‌ها، سخنرانی‌ها و مطالب کارگاه‌های آموزشی مادربزرگش را از زبان اسپانیایی به زبان انگلیسی ترجمه کند. دُن میگل روییز پسر به دلیل تکرار آموزه‌های مادر ساریتا توانست محتوای آموزه‌ها را به هر دو زبان فراگیرد و معنای آن‌ها را درک کند. او خود بی‌واسطه می‌دید مادربزرگش چگونه نیت را برای درمان جسمی و معنوی انسان‌ها به کار می‌گیرد. دوران کارآموزی دُن میگل پسر ده سال طول کشید و هنگامی که بیست‌ساله شد، پدرش آموزش‌های او را افزایش داد. در اوج این سفر برای دست‌یابی به قدرت، پدر دُن میگل به او گفت راه خودت را بیاب. به خانه برو و با زنده بودن، به مهارت در مردن دست پیدا کن. از چند سال پیش، دُن میگل پسر به تشریح آموزه‌هایی که از پدر و مادربزرگش آموخته، پرداخته است. او در حالی که با کل آفرینش به صلح رسیده است، از آزادی شخصی خودش لذت می‌برد. دُن میگل پسر، با به اجرا درآوردن آموزه‌هایش در دنیای پیرامون خود، به ادراکی تازه از آموزه‌هایی که از نیاکانش فراگرفته، دست یافته است. این درک تازه، اشتیاقی برای انتقال آیین در او به وجود آورده است. او پس از چندین دهه آموزش، سرانجام آمادگی لازم را یافته تا آموخته‌هایش را با دیگران در میان بگذارد. اکنون او در نقش ناوال در آیین تلتک، برای کشف سلامت مطلوب روحی و جسمی به دیگران کمک می‌کند تا آن‌ها هم بتوانند آزادی شخصی‌شان را به دست بیاورند. دُن میگل پسر متأهل است و دو فرزند دارد.
259 بازدید