واژه‌نامۀ صنایع غذایی و کشاورزی

واژه‌نامۀ صنایع غذایی و کشاورزی
8,500 ریال
نویسنده: کامبیز شمس بازگردان: کامبیز شمس طراح جلد: بهار اغشتی
عنوان به زبان انگلیسی: The Dictionary Of Food Industry & Agriculture Terms
در این‌ مجموعه‌ واژگان‌ مربوط‌ به‌ صنایع‌ غذایی‌ جهت‌ دست‌یابی‌ دانشجویان‌ و علاقه‌مندان‌ این‌ رشته‌ به‌ صورت‌ یک‌ فرهنگ‌ تخصصی‌ انگلیسی‌ ـ فارسی‌ گردآوری‌ شده‌ است‌.
5757 بازدید