حامد حمیدا

1358/12/8

حامد حمیدا
حامد حمیدا در سال ۱۳۵۸ در تهران به دنیا آمد و پس از پایان دورۀ دبیرستان توانست با پشتکار و همتی بلند حین انجام خدمت سربازی با پذیرفته شدن در رشتۀ روان‌شناسی کودکان استثنایی به دانشگاه راه یابد. اما تحصیلات دانشگاهی سرشت بی‌قرار او را راضی نکرد و چندی نگذشت که کار پاره‌وقت خود را در انتشارات حمیدا به فعالیتی پی‌گیرانه و همدوش با خانواده تبدیل نمود. در این تکاپو بود که دریافت پیرو همان عشق خانوادگی دل در گرو کتاب دارد. از این رو رشتۀ روان‌شناسی را یکسره رها کرد و به نشر دو عنوان از مجموعه کتاب‌های هنری انتشارات حمیدا پرداخت که استقبال پرشور خوانندگان از آن‌ها نشان بارز ذوق وابتکار او بود. سپس مسئوولیت ساماندهی به بخش مالی و فروش مؤسسه را بر دوش گرفت که در حال حاضر نیز مدیریت قسمت فروش بر عهدۀ اوست. خوانندگان آشنا با کتاب‌های دو مؤسسۀ «حمیدا» و «کلک آزادگان» با چهرۀ مهربان و آرام حامد حمیدا در دوره‌های پیاپی نمایشگاه بین‌المللی کتاب به خوبی آشنا هستند. در ایام نمایشگاه می‌توان او را یا حین چیده‌مان غرفه دید که با سلیقه و دقت فراوان تلاش می‌کند تا دستاورد سالانۀ انتشارات را هر چه زیباتر به نمایش بگذارد یا پشت پیشخوان کتاب که سخت سرگرم فروش است.
15042 بازدید
علی حمیداعلی حمیدا۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - 1321/11/28
کلک آزادگانکلک آزادگاننام و نشان کلک آزادگان، نمادی از آگاهی و آزادی
حمیداحمیداکتاب ارزشمندترین هدیه است