فریبا مقدم

1343/6/11

فریبا مقدم
خانم فریبا مقدم در یازدهم شهریور ۱۳۴۳ در تهران متولد شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز به پایان رساند و از سال ۱۳۷۰ به کار ترجمه پرداخت. او در طول ۱۶ سال گذشته در همکاری با مؤسسات انتشاراتی گوناگونی چون: پیکان، آویژه، آوند دانش، دایره، صابرین، حمیدا و نشر علم، بالغ بر ۴۰ عنوان کتاب ترجمه و به چاپ رسانده است. خانم مقدم از سال ۱۳۷۷ با ترجمۀ کتاب بسیار موفق با خالق هستی به جمع همراهان این انتشارات پیوست. او با بازگردانی کتاب‌های گوناگون معنوی مانند فقط عشق، گوهر خرد، نام تو به صد زبان، سخن عشق، نور، زندگی پس از مرگ، از آن سوها و... خود را در گروه پیشگامان معرفی این آثار و در زمرۀ پیشکسوتان ترجمۀ آن‌ها قرار داده است. آخرین ترجمۀ خانم مقدم کتاب آهسته‌سازی: سریع‌ترین شیوۀ رسیدن به خواسته‌ها می‌باشد که توسط انتشارات کلک آزادگان منتشر شده است و هم‌اکنون در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد.
18274 بازدید
از آن سوهااز آن سوهاافروختن چراغ مهربانی، شهامت، دلسوزی و عشق400,000 ریال
زندگی پس از مرگزندگی پس از مرگپاسخ به دشوارترین پرسش زندگی1,200,000 ریال
فقط عشقفقط عشقچگونه روابطمان را بر پایهٔ عشق بسازیم550,000 ریال
با خالق هستیبا خالق هستی1,400,000 ریال
دوستدوستروایتی بر سرگذشت کیمیا دختر خواندهٔ مولانا جلال‌الدین رومی30,000 ریال
آهسته‌سازیآهسته‌سازیسریع‌ترین شیوهٔ رسیدن به خواسته‌ها400,000 ریال
گوهر خردگوهر خرد50,000 ریال
زایری در راهزایری در راه250,000 ریال
نام تو به صد زباننام تو به صد زباننیایش‌های برگزیدهٔ عرفا50,000 ریال
سخن عشقسخن عشقسخن از منشأی عشق50,000 ریال
به سوی اوبه سوی او۱۰۸ دعای ساده از مردی ساده7,500 ریال
نورنور14,000 ریال
مادر ترزامادر ترزا15,000 ریال
گرد معبد عشقگرد معبد عشقفرازهایی عاشقانه از قلب یک یوگی8,500 ریال
تائوی آرامشتائوی آرامشراهنمای نوین شیوۀ کهن رسیدن به آرامش و هماهنگی13,500 ریال