ریاضی عمومی ۱

به روش حل تمرین

ریاضی عمومی ۱
150,000 ریال
شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۹۹۶۱۲۶
نوع جلد: نرم تعداد صفحات: ۱۱۲ صفحه شمارگان: ۵۰ شمارگان تا کنون: ۱۰۰ زبان: فارسی
834 بازدید
ریاضیات کاربردیریاضیات کاربردیبرای دانشجویان دورهٔ کاردانی700,000 ریال
آمار و احتمال مهندسیآمار و احتمال مهندسیبه روش حل تمرین
مبانی احتمالمبانی احتمالویرایش دوم، جلد یکم250,000 ریال