خزان زندگی

خزان زندگی
5,000 ریال
نویسنده: مهیندخت رضایی ویراستار: مجید حمیدا حروف‌نگار: لیلا شرافتی
واگویه‌ای‌ دردناک‌ از یک‌ سرنوشت‌ حقیقی‌؛ چگونه‌ بهار پیوندها خزان‌ می‌گردد و در این‌ باغ‌ خزان‌ زده‌ لطافت‌ روح‌ کودکان‌ پرپر می‌شود.
7912 بازدید