پسوند «گر»

پسوند «گر»
با دلالت بر معنای «شغل و عمل‌کرد» همواره پیوسته با واژۀ پیشین نوشته می‌شود: آهنگر افسونگر پرخاشگر پژوهشگر تحلیلگر توانگر جستجوگر چلنگر درمانگر روشنگر ستمگر صورتگر غارتگر غوصگر ملامتگر نشانگر نصیحتگر نمایانگر ویرانگر
6409 بازدید