ترکیبات اسمی از «خو»

ترکیبات اسمی از «خو»
این اسم در ترکیب با اسمی دیگر به صورت جدا و نزدیک نوشته می‌شود: آدمی‌خو بدخو جانورخو خوش‌خو ددخو درشت‌خو درنده‌خو نیک‌خو
2232 بازدید